User manual is avalilable here. Kullanıcı Kılavuzuna burdan ulaşabilirsiniz.

Cumulative Grade (Biriken Toplam Kazanılan Kredi)
Cumulative Credit (Dönem Toplam Kazanılan Kredi)
S/N
Sıra
Uncheck to Remove
Silmek için işareti kaldır
Courses
Dersler
Credit
Kredi
Expected Grade
Beklenen Harf Notu
Repeated Course?
Tekrarlanan Ders?
Previous Grade
Önceki Harf Notu
CGPA(GANO) GPA(ANO)

*Based on the project codes of Ibukun Oreofe Bello.